Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\tour\includes\framework.php:86) in C:\AppServ\www\tour\libraries\joomla\session\session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\tour\includes\framework.php:86) in C:\AppServ\www\tour\libraries\joomla\session\session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\tour\includes\framework.php:86) in C:\AppServ\www\tour\libraries\joomla\session\session.php on line 426
อำเภอโนนดินแดง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอโนนดินแดง

อนุสาวรีย์เราสู้

อยู่ที่ตำบลโนนดินแดง ริมทางหลวงสายละหานทราย-ตาพระยา ทางหลวงหมายเลข 3068 ทางด้านซ้ายมือสร้างขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของประชาชน ตำรวจ ทหาร ที่เสียชีวิตจากการต่อสู้ผู้ก่อการร้าย และได้รับพระราชทานนาม "เราสู้" เป็นชื่อของอนุสาวรีย์แห่งนี้

 

สวนนก

ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลห้วยราช การเดินทางใช้เส้นทางสายบุรี-รัมย์-ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลข 219 ประมาณ 15 กม. มีทางลูกรังแยกซ้ายไปประมาณ 2 กม.

เขตสวนนกนี้ ได้ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเป็นที่อยู่อาศัยของ นกนานาชนิด ซึ่งมี ทั้งนกท้องถิ่นและนกที่อพยพมาจากประเทศแถบหนาว บริเวณสวนนกมีต้นไม้ร่ม รื่น และมีศาลาริมอ่างเก็บ น้ำสำหรับพักผ่อนและชมชีวิตความเป็นอยู่ของนกในบริเวณนี้