Get Adobe Flash player

 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

Ulti Clocks content

เมือง Sports City

นางกรุณา ชิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทีมจังหวัดบุรีรัมย์ในการบรรยายความพร้อมของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสนอตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา Buriram Sports City ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร.
        เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ / นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ / นางวิมล ชอบสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ / นายสมปอง จันทรี ผอ.สำนักงาน กกท.จังหวัด / นายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ /รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ /ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด และกรรมการผู้อำนวยการสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ร่วมนำเสนอข้อมูลความพร้อมของจังหวัดเพื่อคัดเลือกเป็นต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯมหานคร โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำเสนอความพร้อมที่สำคัญ 5 ด้าน ในการจัดตั้งเมืองกีฬา ได้แก่ 1. ด้านนโยบาย /2. ด้านการบริหารจัดการ /3. ด้านนักกีฬา บุคลากรการกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง /4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน /5. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา รวมถึงแนวทางการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมความเป็นเมืองกีฬา ใน 4 ส่วน ทั้งการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การส่งเสริมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ