ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ทีฆา ยุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์